Translatica, kierunek polsko-angielski
larum rzeczownik, rodzaj nijaki;
alarm;
larum archaiczne;
uproar książkowe, oficjalne;
cry;
clamour;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich