Translatica, kierunek polsko-angielski
łącznościowy przymiotnik;
communications wojsko;
communication wojsko;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich