Translatica, kierunek polsko-angielski
kulminacyjny przymiotnik;
climactic książkowe, oficjalne;
culminant;
culminating książkowe, oficjalne;
climax;
culminate;
height;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich