Translatica, kierunek polsko-angielski
kulanie rzeczownik, rodzaj nijaki;
rolling;
round;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich