Translatica, kierunek polsko-angielski
kuglarstwo rzeczownik, rodzaj nijaki;
jugglery;
juggling;
fraud;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich