Translatica, kierunek polsko-angielski
kruszynowy przymiotnik;
crumb;
fragment;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich