Translatica, kierunek polsko-angielski
królestwo rzeczownik, rodzaj żeński, rodzaj nijaki, liczba mnoga;
kingdom botanika, geografia, zoologia;
realm literackie;
domain przenośne;
empire przenośne;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich