kreślić

 
Translatica, kierunek polsko-angielski
kreślić
czasownik, aspekt niedokonany
draw
plot 
Statystyka, Informatyka
line
depict 
książkowe, oficjalne
portray 
książkowe, oficjalne
picture 
książkowe, oficjalne
envision 
książkowe, oficjalne
pen
conceive 
książkowe, oficjalne
rule
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich