Translatica, kierunek polsko-angielski
kratować czasownik, aspekt niedokonany; → bar
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich