Translatica, kierunek polsko-angielski
krasomówstwo rzeczownik, rodzaj nijaki;
oratory książkowe, oficjalne;
eloquence;
elocution;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich