Translatica, kierunek polsko-angielski
kpiarski przymiotnik;
mocking;
derisive;
derisory;
quizzical;
bantering;
waggish;
wry;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich