Translatica, kierunek polsko-angielski
kopiec rzeczownik, rodzaj męski, męski rzeczowy;
mound geografia, rolnictwo;
knoll;
pile;
mounds;
hill;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich