Translatica, kierunek polsko-angielski
konwersacyjny przymiotnik;
conversational informatyka, książkowe, oficjalne;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich