Translatica, kierunek polsko-angielski
konwersacja rzeczownik, rodzaj żeński;
conversation książkowe, oficjalne;
conversational processing informatyka;
colloquy książkowe, oficjalne;
converse;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich