Translatica, kierunek polsko-angielski
kontaktowanie się rzeczownik, rodzaj nijaki; → communication
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich