Translatica, kierunek polsko-angielski
konsultować czasownik, aspekt niedokonany;
consult medycyna;
advise;
confer;
advice;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich