Translatica, kierunek polsko-angielski

komercjalny przymiotnik; → commercial książkowe, oficjalne, pejoratywne
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich