Translatica, kierunek polsko-angielski
kłuć czasownik, aspekt niedokonany;
sting medycyna, przenośne;
stab medycyna;
prick;
prickle;
prickly;
pungent;
stabbing medycyna;
prod;
goad;
pierce;
jab;
poignant;
shooting;
tingle;
spear;
pricking medycyna;
piercing;
stinging biologia, medycyna;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich