kierować się

 
Translatica, kierunek polsko-angielski
kierować się
czasownik, aspekt niedokonany
head
head for 
przenośne
bear
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich