Translatica, kierunek polsko-angielski
kawał rzeczownik, rodzaj męski, męski rzeczowy;
joke potoczne, nieoficjalne;
chunk;
piece;
hunk;
lump;
lark;
hoax;
gag teatr;
slab;
trick;
practical joke potoczne, nieoficjalne;
length;
prank potoczne, nieoficjalne;
bit;
leg-pull potoczne, nieoficjalne;
stunt;
jest;
gobbet;
crack potoczne, nieoficjalne;
heckuva slangowe, pospolite;
wodge;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich