Translatica, kierunek polsko-angielski
kapłaństwo rzeczownik, rodzaj nijaki;
ministry religia;
priestly;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich