Translatica, kierunek polsko-angielski
kampania rzeczownik, rodzaj żeński;
campaign;
drive;
campaigns;
exercise handel;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich