Translatica, kierunek polsko-angielski
język rzeczownik, rodzaj męski, męski rzeczowy;
tongue przenośne;
language;
parlance;
glossa;
lingua;
speech;
lingo potoczne, nieoficjalne;
jargon;
languages;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich