Translatica, kierunek polsko-angielski
instancja rzeczownik, rodzaj żeński;
instance informatyka;
authority celownik;
resort;
court;
stage;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich