informować

 
Translatica, kierunek polsko-angielski
informować
czasownik, aspekt niedokonany
advise 
ang. brytyjska, Wojsko, książkowe, oficjalne
notify 
ang. brytyjska
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich