Translatica, kierunek polsko-angielski
informacja rzeczownik, rodzaj żeński;
information ang. amerykańska;
guidance;
advice;
reference;
news;
message;
inquiry;
enquiry;
statement;
note;
info;
news item;
enquiries;
report;
datum;
messages;
inquiries;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich