Translatica, kierunek polsko-angielski
importujący rzeczownik, rodzaj męski, męski osobowy; → import
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich