Translatica, kierunek polsko-angielski
iluzoryczny przymiotnik;
illusory książkowe, oficjalne;
illusive techniczny;
delusive techniczny;
delusory;
deceptive;
unreal techniczny;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich