Translatica, kierunek polsko-angielski
horrendalny przymiotnik;
horrendous książkowe, oficjalne, literackie;
horrible;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich