Translatica, kierunek polsko-angielski
handryczyć czasownik, aspekt niedokonany;
squabble;
quarrel;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich