Translatica, kierunek polsko-angielski
grzęda rzeczownik, rodzaj żeński;
perch zoologia, rolnictwo;
roost rolnictwo;
bed ogrodnictwo;
patch;
henroost;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich