Translatica, kierunek polsko-angielski
gruchać czasownik, aspekt niedokonany;
coo;
coo;
warble;
bill and coo przenośne, żartobliwe;
warble;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich