Translatica, kierunek polsko-angielski
gościć czasownik, aspekt niedokonany;
entertain;
treat;
stay;
host;
feast;
regale;
receive;
house;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich