gnieść

 
Translatica, kierunek polsko-angielski
gnieść
czasownik, aspekt niedokonany
mash
squeeze 
Chemia, Medycyna
squash 
Medycyna
stifle 
ang. brytyjska
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich