Translatica, kierunek polsko-angielski
głębokość rzeczownik, rodzaj żeński;
depth archeologia, techniczny;
deepness;
profoundness techniczny;
deep;
intensity;
deeply;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich