Translatica, kierunek polsko-angielski
gazować czasownik, aspekt niedokonany;
aerate;
gas;
carbonate;
speed;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich