Translatica, kierunek polsko-angielski

gaworzenie rzeczownik, rodzaj nijaki;
babble;
crow;
gurgle;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich