Translatica, kierunek polsko-angielski
gałgański przymiotnik;
scampish pejoratywne;
shabby pejoratywne;
mean;
scoundrelly pejoratywne;
roguish;
scurvy;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich