Translatica, kierunek polsko-angielski
gadanie rzeczownik, rodzaj nijaki;
talk potoczne, nieoficjalne;
prattle;
gab;
twaddle;
babble;
chat;
talking potoczne, nieoficjalne;
idle talk;
chatter;
jabber;
jaw;
tattle;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich