Translatica, kierunek polsko-angielski
fortyfikacja rzeczownik, rodzaj żeński;
fortification wojsko;
fort wojsko;
defences;
fortify;
defense;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich