Translatica, kierunek polsko-angielski
finezyjnie przysłówek;
subtly;
finely;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich