ewidencja

 
Translatica, kierunek polsko-angielski
ewidencja
rzeczownik, rodzaj żeński
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich