Translatica, kierunek polsko-angielski
estrada rzeczownik, rodzaj żeński;
stage;
bandstand;
platform;
dais;
scaffold;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich