Translatica, kierunek polsko-angielski
eskortować czasownik, aspekt niedokonany;
escort wojsko, nautyka;
convoy;
accompany;
escort;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich