Translatica, kierunek polsko-angielski

enuncjacja rzeczownik, rodzaj żeński;
enunciation książkowe, oficjalne;
pronouncement książkowe, oficjalne;
statement;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich