Translatica, kierunek polsko-angielski
emanować czasownik, aspekt niedokonany;
emanate przenośne, książkowe, oficjalne;
diffuse;
eradiate;
exude przenośne, książkowe, oficjalne;
radiate książkowe, oficjalne;
emit;
beam;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich