Translatica, kierunek polsko-angielski
ekstremistyczny przymiotnik;
extremist polityka;
extreme polityka;
radical polityka;
ultra;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich