Translatica, kierunek polsko-angielski
ekstremalny przymiotnik;
extreme matematyka, informatyka, książkowe, oficjalne, techniczny;
extremist książkowe, oficjalne, pejoratywne;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich