Translatica, kierunek polsko-angielski
edytować czasownik, aspekt niedokonany;
edit;
edited;
editing;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich