Translatica, kierunek polsko-angielski
dzwono rzeczownik, rodzaj nijaki;
felly celownik;
ring;
coil;
slice;
felloe;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich